Inneholder kurs hvor man blir automatisk innmeldt når man legges til i en brukergruppe

Informasjon fra fagledelsen

Møtested for fagavdelingen

Her legger Fagutvikler ut Infomasjon om Fag og innhold i fagcampene

Informasjon om fagarbeid i seksjon 7

Dette kurset er et innføringskurs for lærere og indtruktører på unntranett. Kurset tar for seg hvordan man lager kurs og leksjoner, og hvordan man håndterer et kurs.