• E-læringsportal for Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord Norge HF

  Unntranett er en virtuell lærings- og samhandlingsplatform for personell tilknyttet UNN HF akuttmedisinsk klinikk. Dette området er et lukket arbeidsområde. For mer informasjon om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, gå til www.unn.no.

  Spørsmål om tema på unntranett.net eller behov for nytt passord sendes til administrator på e-post: ambfag@unn.no


  • Her er en beskrivelse av hvordan du går fram for å melde deg på kurs som ber om kursnøkkel.

   For å melde deg på kurs på unntranett må du bruke påmeldingsnøkkelen tilhørende din seksjon.

   • Påmeldingnøkkel for AMK er amktromsoe
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 1 er unnsek1
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 2 er unnsek2
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 3 er unnsek3
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 4 er unnsek4
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 5 er unnsek5 
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 6 er unnsek6
   • Påmeldingnøkkel for seksjon 7 er unnsek7

Site news

There are no discussion topics yet in this forum