Hvordan melde seg på kurs, kursnøkkler seksjonsvis

For å melde deg på kurs på unntranett må du bruke påmeldingsnøkkelen tilhørende din seksjon.

  • Påmeldingnøkkel for AMK er amktromsoe
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 1 er unnsek1
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 2 er unnsek2
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 3 er unnsek3
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 4 er unnsek4
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 5 er unnsek5 
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 6 er unnsek6
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 7 er unnsek7
  • Vikarkurs 2021 for Tromsø er Tromsø2021
  • Vikarkurs 2021 for Harstad er Harstad2021
Last modified: Friday, 7 May 2021, 2:46 PM