Hvordan melde seg på kurs, kursnøkkler seksjonsvis

For å melde deg på kurs på unntranett må du bruke påmeldingsnøkkelen tilhørende din seksjon.

  • Påmeldingnøkkel for AMK er amktromsoe
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 1 er unnsek1
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 2 er unnsek2
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 3 er unnsek3
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 4 er unnsek4
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 5 er unnsek5 
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 6 er unnsek6
  • Påmeldingnøkkel for seksjon 7 er unnsek7
  • Vikarkurs 2022 for Tromsø er Tromsø2022
  • Vikarkurs 2022 for Harstad er Harstad2022
Last modified: Monday, 4 October 2021, 12:06 PM