Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Akuttmedisinsk klinikk.