Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Akuttmedisinsk klinikk.

For å melde deg på TETRA kurset må du bruke påmeldingsnøkkelen tilhørende din seksjon. Mer informasjon om påmelding finner du her