E-læringsportal for Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord Norge HF

Unntranett er en virtuell lærings- og samhandlingsplatform for personell tilknyttet UNN HF akuttmedisinsk klinikk. Dette området er et lukket arbeidsområde. For mer informasjon om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, gå til www.unn.no.

Spørsmål om tema på unntranett.net eller behov for nytt passord sendes til administrator på e-post: ambfag@unn.no