Dette kurset er for 1 års studenter ved paramedisinstudiet som tar emnet MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering.

Skriv inn kursnøkkelen som er oppgitt i Canvas og meld deg på kurset.