Dette er et nettkurs for den nye kommunikasjonssveilederen mellom UNN og kommunehelsetjenesten i UNN sykehusområdet. Veilederen tar for seg kommunikasjon mellom legevaktsentraler, ambulanser, akuttmottakene og