Innføring i triagesystemet RETTS slik det brukes i Ambulansejenesten