Kurset er på ambulansefagnivå, og målgruppen er fast ansatte, vikarer og lærlinger.