Kategori for ulike eksterne kurs. Administreres av UNN HF Akuttmedisinsk klinikk.