I dette kurset gjennomgår vi alt utstyr som vi har i ambulansen. Kurset tar for seg både  bruk og vedlikehold av utstyret.