Kurset er på ambulansefagnivå, og målgruppen er nye vikarer og lærlinger.