Her legges avsluttede kurs.

Fellesområde for alt personell i Avdeling for bil- og båtambulanse.