List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy All users

Summary

Brukervilkår Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Brukervilkårene handler om Universitetssykehuset Nord-Norge HF samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Universitetssykehuset Nord-Norge HF sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

 

Full policy

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted/jobbrolle samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted/jobbrolle samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse for å for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav e.

Lagring og sletting av personopplysninger
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
  • å klage til Datatilsynet.

For spørsmål om personvern generelt kan du kontakte personvernombudet på personvernombudet@unn.no for å få utøvd dine rettigheter. Personvernombudet kan også nås på telefon 77 62 60 00 (sentralbord). For hvordan personopplysningene dine behandles på kursportalen kan du kontakte torbjorn.holtborg@unn.no, eller klikke på Dataforespørsler i profilfeltet ditt på portalen. 

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.