Kurs i forbindelse med ny definisjon av SEPSIS. SIRS kriteriene blir erstattet med QSOFA kriterier.

Kurset er på ambulansefagnivå, og målgruppen er nye vikarer og lærlinger.