Kurset er på ambulansefagnivå, og målgruppen er alle ansatte i ambulanseavdelingen.